“Uzmanlarımız aktif rol almaya başladı”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “Tüm tapu işlemleri için gayrimenkul değerlemesi yapılması, gerek vergi kaybını önlemesine gerekse hem alıcının hem de satıcının değer konusunda daha sağlıklı ve sağlam işlem yapabilmesine imkan verecektir.” dedi.

“Kamu yararını gözetiyoruz”

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyince düzenlenen 2. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu’nda konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Gönül, gayrimenkul değerlemenin kamu yararı çerçevesinde yürütülen bir faaliyet olduğunu anlattı.

Gayrimenkullerin, bunlara bağlı hak ve faydaların değerlerinin gerçeğe uygun olarak raporlanmasının sermaye piyasasında şeffaflığın artırılması ve yatırım kararlarının etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gönül, gayrimenkullerin, finansal sistemdeki temel teminat unsuru olmasının yanı sıra işletmelerin aktiflerinde önemli bir yer de tuttuğunu kaydetti.

“30 yılda önemli adımlar attık”

Gönül, uluslararası standartlara uygun olarak yetkin ve etik prensipleri benimsemiş kişi ve kurumlar tarafından hazırlanmış değerleme raporlarıyla ulaşılan gerçeğe uygun değerlerin sistemin işleyişi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda, gayrimenkul yatırımlarının finansmanında sürdürülebilir bir sistemin kurulması için sağlıklı bir hukuki altyapıyla uluslararası standartlarda taşınmaz değerlemesi yapacak kişi ve kuruluşların varlığının büyük önem taşıdığını vurgulayan Gönül, şöyle devam etti: ”SPK olarak, taşınmaz değerleme faaliyetlerinin gelişmesi için 30 yılı aşkın bir süre içerisinde önemli adımlar attık.

Gayrimenkul değerleme hizmeti verecek kuruluşlara ve bu kuruluşların, Kurulumuzca yetkilendirilmelerine ilişkin düzenlemelerimiz, muhtelif ilke kararlarıyla 1990’lı yıllarda başlamış olup, 2001’de değerleme sektörüne ilişkin müstakil bir tebliğ yürürlüğe konmuştur.

Bu düzenlemeler sayesinde ‘gayrimenkul değerleme’ mesleğine ilişkin altyapı oluşturulmuş, değerleme yapacak kişi ve kuruluşlarca sahip olunması gereken şartlar belirlenmiş, gayrimenkulle ilgili işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi ve kamunun doğru aydınlatılması sağlanmıştır.”

“Gayrimenkul değerlemede yol gösterici olduk”

Gönül, düzenlemelerle piyasada lisanslı profesyonel gayrimenkul değerleme uzmanlarının aktif rol almaya başladığını belirtti. Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi tarafından yayımlanan “Uluslararası Değerleme Standartları”nın 2006 yılında SPK tarafından mevzuata kazandırıldığını söyleyen Gönül, ”Böylece gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yapılan gayrimenkul işlemlerinin şeffaflaştırılması ve kolaylaştırılması sağlamıştır. Gayrimenkul değerlemelerinin güvenilirliği artırılmıştır. Gayrimenkul değerleme uzmanları için yol gösterici olunmuştur.” değerlendirmesini yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx